Tuesday, 18 October 2016

5 MOVIES FOR LONG AUTUMN EVENING


Long autumn evenings are often very depressing. While it is raining outside, and at 5 o'clock it is dark as in the middle of the night, sitting on the couch in front of the fireplace, wrapped in a blanket with a cup of hot tea with lemon - I turn on one of my favourite movies. If like me you also like to indulge in stories of your favourite characters along with the bowl of popcorn, I invite you to my subjective list of movies that I hope will make your autumn evenings :)

. . . .

Długie jesienne wieczory często bywają bardzo przygnębiające. Kiedy za oknem pada deszcz, wieje a o godzinie 5 jest ciemno jak w środku nocy, siedząc na kanapie w salonie przed kominkiem otulona kocem, z kubkiem gorącej herbaty z cytryną z głową przytuloną do mojej drugiej połówki – włączam jeden z ulubionych filmów. Jeżeli również jak ja lubicie oddawać się historiom ulubionych bohaterów przy misie popcornu, to zapraszam was do mojej subiektywnej listy filmów, które mam nadzieję umilą wasze jesienne wieczory :)"It's complicated" - is the story of Jane (played by Meryl Streep), a mature woman, and the mother of three children, which has a great patisserie and divorce with Jake (played by Alec Baldwin) on her account. On the eve of the graduation of her youngest son - Luke (played by Hunter Parsish), Jane spends entrancing night with her ex-husband. This does not mean a happy ending, because Jake already has a new wife, and he does not even think about telling her the truth. This is the way these two mature people fall into a band of twisted, family vicissitudes and the matter gets more complicated when Jane meets handsome and funny Adam (played by Steve Martin), an architect who has to deal with the extension of her beautiful house.

. . . . 

“To skomplikowane” - to opowieść o Jane (w tej roli Meryl Streep) dojrzałej kobiecie, matce dorosłych już dzieci, która ma na swoim koncie świetnie persperujacą cukiernię oraz rozwód z Jakiem (w tej roli Alec Baldwin). W przeddzień rozdania dyplomów najmłodszego syna – Luka (w tej roli Hunter Parsish), Jane spędza upojną noc ze swoim byłym mężem. Nie oznacza to jednak szczęśliwego zakończenia, gdyż Jake ma już nową żonę, której ani myśli wyznać prawdy. Tym oto sposobem tych dwoje dojrzałych ludzi popada w pasmo zakręconych, rodzinnych perypetii a sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy na drodze Jane staje przystojny i zabawny Adam (w tej roli Steve Martin), architekt, który ma zająć się rozbudowa jej jakże pięknego domu.


"The Holiday" - is a film based on two stories in the same time. The main characters are Iris (played by Kate Winslet) and Amanda (played by Cameron Diaz). Imagine two different characters, two sides of the world, and totally strange women who have one thing in common - a failed relationship. To forget the past, to escape even for a moment, they decide to exchange all their lives. This is the way Iris - journalist living in a small country house located in Surrey, near London, moves to Los Angeles to live in a villa of Amanda - a beautiful blonde who in everyday life runs advertising agency that produces movie trailers, who at the same time moves to London.

The film takes place during the Christmas time, and as we know this is the most magical time of the year, and both of them will soon realise that by meeting their love of the life. There is only one problem – going back home might end this relationship.
 . . . .

“Holiday” - to film oparty na dwóch historiach jednocześnie. Bohaterkami są Iris (w tej roli Kate Winslet) oraz Amanda (w tej roli Cameron Diaz). Wyobraźcie sobie dwa różne charaktery, dwie strony swiata i dwie totalnie obce sobie kobiety, które łączy jedno – nieudany związek. Chcąc zapomnieć o przeszłości, uciec chociaż na chwilę, wymieniają się wszystkim tym co dotychczas je otaczało. Tym oto sposobem Iris – dziennikarka mieszkające w małym wiejskim domku zlokalizowanym w Surrey pod Londynem wyjeżdża do Los Angeles aby zamieszkać w willi Amandy, pięknej blondynki, która na codzien prowadzi agencję reklamowa produkująca zwiastuny filmowe, która w tym samym czasie wyjedzie do Londynu.

Akcja filmu rozgrywa się w okresie świątecznym, a jak wiadomo jest to magiczny czas i obie Panie się o tym przekonują napotykając na swojej drodze miłość swojego życia. Jest tylko jeden mały problem... Powrót do domu może oznaczać koniec tej miłości.


Lonely doctor - Kate Foster (played by Sandra Bullock) lives in a house by the lake. One day she decides to give up her life to start working in a clinic in Chicago. She leaves a letter in the mailbox addressed to the next occupant of the address where she requests to send all correspondence to her new address. She also explains that the dog footprints on the paint were already there when she moved in. However, another tenant, Alex (played by Keanu Reeves), a talented architect finds a completely different situation. The house seems to be a dirty, unkempt, and surrounded by brake. The footprints mentioned by Kate did not exist. A strange situation makes Alex write to Kate, explaining that a mistake was made and seems as no one had ever lived in that house. Kate takes the situation as an absurd because it has just been a week since she left the house. As a joke she tries to confirm the date and then it turns out that there is a two years’ time difference between them.
The story of two people, who fall in love while corresponding over the letters. They decide to take the risk to fight the time and meet.
. . . .

Samotna Pani doctor – Kate Foster (w tej roli Sandra Bullock) mieszka w domu nad jeziorem. Pewnego dnia postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie aby rozpocząć pracę w klinice w Chicago. Zostawia ona list w skrzynce na listy skierowany do następnego lokatora z adresem pod który prosi o przesyłanie wszelkiej korespondencji. Wyjaśnia również, że ślady łap odciśnięte na farbie były już tam kiedy się wprowadzała. Niemniej jednak kolejny lokator, Alex (w tej roli Keanu Reeves) utalentowany architekt zastaje zupełnie inna sytuację. Dom zdaje się być brudny, zaniedbany, otoczony chaszczami a ślady łap o których wspomniała Kate jakby nie istniały. Dziwna sytuacja sprawia, że Alex odpisuje Kate wyjaśniając, że zaszła pomyłka a w domu nikt wcześniej nie mieszkał. Dla Kate sytuacja wydaje się absurdalna gdyż dopiero co opuściła ten dom. Dla żartu próbuje więc potwierdzić datę i wtedy okazuje się, że dzielą ich dwa lata różnicy czasowej.

Historia dwojga ludzi, którzy przez listy zakochują się w sobie. Próbując zwalczyć dzielący ich czas decydują się odnaleźć. Podejmują tym samym ryzyko, że mogę stracić siebie raz na zawsze.


"The Ugly Truth" is a funny romantic comedy, whose main character is Abby (played by Katherine Heigl), television producer, who as romantic from her own choice earnestly try to find the ideal partner that will meet all of her requirements. One day in the TV station where she works appears Mike (played by Gerard Butler), who has become the new star of their TV show. Everything would be fine if not for the fact that Mike is a regular celebrity with very chauvinistic views.

When Abby accidentally meets her neighbor Colin (played by Eric Winter), who in addition is a doctor, Mike tries to convince her to listen to his theories and act in accordance with what he will tell her what will enable her to be with Colin. However, despite the fact that he seemed to be an ideal man, with time it is her strange relationship with Mike that makes her to discover new feelings.

. . . . 

“Brzydka prawda” to zabawna komedia romantyczna, której główną bohaterką jest Abby (w tej roli Katherine Heigl) producentka telewizyjna, która jako romantyczka z wyboru usilnie próbuje odnaleźć idealnego partnera, który spełni wszystkie jej wymogi. Pewnego dnia w stacji telewizyjnej, w której pracuje pojawia się Mike (w tej roli Gerard Butler), który ma zostać nowym prowadzącym telewizyjnego show. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie fakt, że Mike jest zwykłym celebrytą o bardzo szowinistycznych poglądach.

Kiedy przypadkiem Abby poznaje swojego sąsiada Colina (w tej roli Eric Winter), który w dodatku jest lekarzem, Mike próbuje namówić ją aby posłuchała jego teorii i postępowała zgodnie z tym co jej powie a dzięki temu uda jej się zdobyć Colina. Niemniej jednak pomimo tego, że zdawał się on być mężczyzną idealnym, z czasem to właśnie jej dziwna relacja z Mikiem zacznie budzić w niej nowe uczucia."Message in a Bottle" is a film based on the story of journalist Theresa Osborne living in Chicago (Robin Wright Penn), who during her morning run along the beach finds drifting in the sea glass bottle with a letter inside. This letter is a very sad love message from an anonymous sender. As a journalist, Theresa decides to learn more about the mysterious list, and therefore decides to publish it in the newspaper, in which she works. In response, the editors get full information including more letters, which bring her to its author. It turns out that it is a widower Garret Blake (played by Kevin Costner) from North Carolina.

Captivated by the contents of the letter Theresa decides to visit him. Then begins the story of a difficult love of a mature woman with a child and a widower, who tragically lost his beloved wife. Unfortunately, Theresa never confesses the truth about the discovered letters, which, moreover, are the reason for her visit. The lie has short legs and Theresa will soon have to face the consequences.

. . . . 

“List w butelce” to film oparty na historii dziennikarki Theresy Osborne mieszkającej w Chicago (Robin Wright Penn), która podczas swojego porannego biegu wzdłuż plaży odnajduje dryfującą brzegiem morza szklaną butelkę z listem w środku. Zawartość tego listu to bardzo smutna miłosna wiadomość od anonimowego nadawcy. Jak przystało na dziennikarkę, Theresa postanawia dowiedzieć się więcej o tajemniczym liście dlatego decyduje się opublikować go w gazecie, w której pracuje.  W odpowiedzi redakcja dostaje pełno informacji a w tym kolejne listy, które doprowadzają ją do jego autora. Okazuje się nim być wdowiec Garret Blake (w tej roli Kevin Costner) z Północnej Karoliny.

Zauroczona treścią listu Theresa, postanawia go odwiedzić. Wtem rozpoczyna się historia trudnej miłości dojrzałej kobiety z dzieckiem oraz wdowca, który w tragicznych okolicznościach stracił swą ukochana. Niestety Theresa nigdy nie wyznaje prawdy o odnalezionych listach, które zresztą są powodem jej odwiedzin. Kłamstwo ma krótkie nogi i Theresa wkrótce się o tym przekona.
SHARE:

10 comments

 1. Ciekawe zestawienie! Dzięki! :-)
  Część z tych filmów już znam, z pozostałymi z chęcią się zapoznam ;-)
  Pozdrowienia!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mam nadzieję, że umilą Ci jesienne wieczory! Pozdrawiam :)

   Delete
 2. Dziękuję Ci za ten post, z pewnością skorzystam z Twoich propozycji :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cieszy mnie, że post Ci się spodobał. Miłego oglądania! :)

   Delete
 3. Holiday oglądałam, jest to jeden z moich ulubinych filmów :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mój również! Widziałam go tysiące razy a za każdym razem czuję się jakbym widziała go po raz pierwszy :)) pozdrawiam

   Delete
 4. This reminds me, I haven't watched the holiday in years. I wish I was as lucky as Kate Winslet character, exchange with a house like that. WOW

  ReplyDelete
  Replies
  1. I reminded that myself! The DVD is already waiting on my desk :)) . I personally would choose that lovely cottage in Surrey :) xo

   Delete
 5. Wszystkie filmy widziałam i wszystkie UWIELBIAM. Masz rację, idealne na jesienne wieczory:)

  ReplyDelete

© MAKES IT SIMPLE | All rights reserved.
Blogger Template Created by pipdig